SUSRET DJEČJIH GRADSKIH VIJEĆNIKA GRADOVA SVETA NEDELJA I JASTREBARSKO

Mala vijećnica Grada Jastrebarsko u nedjelju je bila ispunjena mladim snagama koje se aktivno uključuju u život i rad lokalnih zajednica te promiču prava djece i bore se za mjesto u društvu koje im pripada.

DGV + Sveta Nedelja6

Kako bi izmijenili svoja iskustva i upoznali svoje kolege, organiziran je posjet „malih vijećnika“ grada Sveta Nedelja našim dječjim vijećnicima.

DGV + Sveta Nedelja5

Susret je bio i turističke naravi, ali ponajprije radnog karaktera. Nakon kratkog upoznavanja, pozdrava i obraćanja prisutnima predsjednice Društva naša djeca Jastrebarsko, Nikoline Ribarić  te razmjene darova, za sve je vijećnike organizirana radionica o prihvaćanju i destigmatizaciji osoba s psihičkim poremećajima. Radionicu su vodile studentica psihologije Ana Paić-Karega te volonterka u Društvu naša djeca Jastrebarsko i studentica psihologije Maja Golešić. Dječji vijećnici su sa zanimanjem pratili izlaganje te aktivno sudjelovali u raspravama i pripremljenim aktivnostima. U provođenju radionice pomogla je i volonterka Tea Ercegovac.

DGV + Sveta Nedelja4

Kako bi naši susjedi upoznali povijest i bogatstvo kulturne ponude u Jastrebarskom, za sve je organiziran razgled Gradskog muzeja Jastrebarsko uz stručno vođenje voditeljice Muzeja Jelene Škrabe.

DGV + Sveta Nedelja3 DGV + Sveta Nedelja2 DGV + Sveta Nedelja1 DGV + Sveta Nedelja

Ovaj susret pokazao se kao izvrsna aktivnost koja ostvaruje mnoge ciljeve i motivira djecu na aktivnu participaciju.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin