Sa STEM-om raSTEMo uz podršku Ministarstva znanosti i obrazovanja

✔️Nove prilike
✔️Vjetar u leđa
✔️Potvrda kvalitete projekta
✔️Ulaganje u našu djecu
Ministarstvo znanosti i obrazovanja odlučilo je poduprijeti provedbu projekta Sa STEMom raSTEMo koji će se kroz 2022./2023. školsku godinu provoditi u Jastrebarskom, ali i šire.
Dobivena je financijska potpora u iznosu od 104.200,00 kn koja će se utrošiti na nabavku pribora, kemikalija, putne troškove te izradu edukativnih materijala.
Partneri u projektu su: su OŠ Ljubo Babić Jastrebarsko, OŠ Barilović, OŠ Duga Resa, OŠ Blaženi Alojzije Stepinac, Krašić, OŠ Maria Martinolića, Mali Lošinj i OŠ Braće Bobetko, Sisak.
Sa STEMom raSTEMo i dalje!🎉