PORUKE DJECE O SREĆI

jana1        jana2

Ovih je dana DND Jastrebarsko provelo akciju „Poruke djece o sreći“. Akcija je proizašla iz suradnje Saveza društava Naša djeca i Jamnice d.d.

Uključena su djeca 4 – 8 godina. Djeca su pisala poruke o sreći i crtala ono što ih čini sretnima. Svako je dijete u određenom trenutku imalo prekrasan osmijeh na licu i shvatilo koliko nam sreća znači u životu. Ukratko donosimo kratki opis akcije i što se tom akcijom želi postići.

Akcija „Poruke djece odraslima“, tradicionalna je aktivnost Saveza društava Naša djeca Hrvatske i osnovnih Društava Naša djeca koja već niz godina ima snažan odjek u javnosti.  Poruke djece poslane su diljem Hrvatske i svijeta, a rado ih citiraju.

 

Što se želi postići akcijom „Poruke djece o sreći“

  • potaknuti djecu da slobodno, spontano, na svoj dječje originalni i kreativan način izraze svoje mišljenje, što misle, vide i osjećaju kada razmišljaju o sreći
  • aktivno sudjelovanje djece u obiteljskom, školskom i općenito društvenom životu u zajednici
  • objavljivanje „Poruka djece o sreći“ s izborom najoriginalnijih dječjih poruka i crteža u proljetnoj ediciji Jane Junior 2017. godine
  • senzibilizacija odraslih da čuju i uvažavaju dječje mišljenje prilikom donošenja odluka u korist djece
  • promocija dječjih poruka o sreći u suradnji sa svim marketinškim akcijama strateškog partnera Jamnice d.d. – objavljivanje akcije na mrežnim stranicama, na društvenim mrežama Saveza DND-a i Jamnice d.d., na ediciji Jane Junior 2017. godine
  • organiziranje potencijalnih promotivnih događanja od strane partnera povodom ostvarenja partnerstva sa Savezom DND-a…