Kontakti i informacije o udruzi

Adresa:
Društvo naša djeca Jastrebarsko
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko

OIB: 45103561901

IBAN: HR9623600001102165604

email: dndjastrebarsko@gmail.com

email za prijavu u programe/projekte: prijava.dndjastrebarsko@gmail.com
mob: 098 375 910

email adresa projekta Sa STEMom raSTEMo: stem.dndjastrebarsko@gmail.com

web: www.dndjastrebarsko.hr

Predsjednica: Nikolina Ribarić
Potpredsjednik: Saša Rodić
Tajnica: Nera Varadi
Blagajnica: Marina Borković

Voditeljica projekta Sa STEMom raSTEMo: Mateja Baltorinić

Izvršni odbor

Nikolina Ribarić, predsjednica
Saša Rodić, podpredsjednik
Nera Varadi, tajnica
Marina Borković, blagajnica
Ana Lojen
Marko Gvozdanović
Domagoj Šlat
Nikolina Luketić
Ines Jerčinović

Nadzorni odbor

Željka Kovačić
Ivana Strmečki-Vučina
Martina Tunuković