DJEČJI FORUM

df

Dječji forum je aktivnost djece u slobodnom vremenu za upoznavanje i ostvarivanje prava djeteta. Polazište za rad Dječjeg foruma je Konvencija UN-a o pravima djeteta, koja djeci, između ostalog, jamči pravo na izražavanje svojeg mišljenja, pravo na zahtijevanje svih informacija, pravo na slobodno vrijeme i igru i pravo na mirno okupljanje i na udruživanje.

Dječji forumi

Postoji pravo i potreba djece da se djeca slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja u svijetu i u nas pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.

Sa željom da se programska dječja aktivnost proširi novim sadržajima Savez D Naša djeca Hrvatske započinje novu aktivnost u slobodnom vremenu djece na području prava djeteta i odgoja za mir i međunarodnu suradnju.

Prvi Dječji forumi u Republici Hrvatskoj osnovani su 1992. godine.

Trenutno u Hrvatskoj djeluje 50 Dječjih foruma.

Dječji forumi obuhvaćaju dječju aktivnost u njihovom slobodnom vremenu kao oblik dobrovoljno organizirane skupne aktivnosti djece starije osnovnoškolske dobi, jedna od mogućnosti da djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključuju u njih i pridonose njihovu promicanju.

dfukljuci-se

U Dječjim forumima djeca razmatraju odabrane teme i pitanja važna za ukupni život, o tome iznose svoja mišljenja, zahtjeve i prijedloge, apele i prosvjede, te na toj osnovi dogovaraju, poduzimaju i realiziraju svoje akcije i aktivnosti.

ODGOJNO-OBRAZOVNI RAD

Cilj postojanja i djelovanja Dječjih foruma jest razvijanje suradnje i prijateljstva među djecom putem aktivnosti koje pridonose upoznavanju i razumijevanju prava djeteta, spoznaji i širenju ideje mira u svijetu, odgoju za međusobno i međunarodno razumijevanje i suradnju te nalaženju i primjeni načina za što potpunije ostvarivanje tih spoznaja i vrijednosti u sredini u kojoj djeca žive.

Iz cilja proizlaze i zadaće Dječjih foruma s posebnim naglaskom na:

 • upoznavanje prava djeteta i zalaganje za njihovo što potpunije ostvarivanje
 • razvijanje ideje svjetskog mira, razumijevanja i suradnje među narodima i državama svijeta
 • javno izražavanje dječjeg mišljenja i upućivanja poruka odraslima
 • uključivanje djece u akcije protiv rata i nasilja nad čovjekom i prirodom
 • osposobljavanje djece za aktivno i djelotvorno sudjelovanje u slobodnom demokratskom društvu.

 

Program rada Dječjih foruma

obuhvaća tri programska područja koja se razrađuju u tematske cjeline:

 1. Ostvarivanje prava djeteta
 2. Odgoj za mir, međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju
 3. Zabavni sadržaji u funkciji programa Dječjeg foruma

Korisnici programa Dječjih foruma su djeca osnovnoškolske dobi (od 9 do 14 godina) koja pokazuju interes i sklonost programu i sadržajima Dječjih fooruma te mogu ostvarivati njegove ciljeve.

Aktivnosti Dječjeg foruma Jastrebarsko provode Martina Tunuković, prof. i Nikolina Luketić, dipl. učiteljica

U rujnu 2016. održane su dvije radionice Dječjeg foruma Jastrebarsko. U aktivnostima zabavnog karaktera forumaši su promišljali o važnosti ljudskih prava, razvijali vještine pregovaranja i raspravljanja te upoznali osnovna prava kojima se bavi Konvencija o pravima djeteta.
Dječji forum Jastrebarsko nudi mogućnost djeci da upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, da se uključe i pridonesu njihovu promicanju.

 

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DJEČJEG FORUMA JASTREBARSKO ZA  2016.

Dječji forum Jastrebarsko započinje s radom u lipnju 2016.

Tijekom 2016. godine održano je osam radionica u  kojima su se različitim oblicima i metodama rada (rasprave, kvizovi, igre uloga i sl.) ostvarivali ciljevi propisani Godišnjim planom i programom Dječjeg foruma Jastrebarsko.

Na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. listopada 2016., donesena je Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Odluka je donesena s ciljem boljeg provođenja inicijative Grad Jastrebarsko – prijatelj djece te ostvarivanja prava i potreba djece direktnim odlučivanjem, u suradnji s odraslima, o pitanjima koja se odnose na njihovu dobrobit.

Dječji forum broji oko 30 članova, od koji dvadesetak redovito sudjeluje u svim oblicima rada.

PROJEKTI

Dječji forum aktivno je sudjelovao u nekoliko projekata:

 • 11. 2016., Glazbena škola Jastrebarsko

        Aleja prvašića

Članovi Dječjeg Foruma Jastrebarsko osmislili su i proveli program svečanog otvorenja

projekta Aleje prvašića te zajedno s prvašićima zasadili stabla u Aleji prvašića.

 • 11. 2016., Perivoj u dvorcu Erdödy, Jastrebarsko

Hodanjem do zdravlja – dio aktivnosti nacionalnog programa „Živjeti zdravo”

cilj: osvješćivanje građana o pozitivnim aspektima zdravog načina života, naročito tjelesne

aktivnosti

Volonteri u parku

cilj: provesti što više sportskih aktivnosti za djecu predškolske i rane školske dobi kako bi

ih se od malena učilo o važnosti kretanja i zdrave prehrane)

 • mjesec – Prikupljanje poruka djece o sreći

Akciju prikupljanja poruka proveo je Savez Društva Naša djeca u suradnji s Jamnicom

d.d. Članovi dječjeg foruma uključili su se u projekt i pisanjem poruka i likovnim

uratcima na ponuđenim predlošcima za vizualno rješenje etikete Jane junior.

 • obilježavanje Dječjeg tjedna

radionice na temu Igračka (projekt Neka odrastanje bude dječja igra)

6.10. – 31. 10. 2016., Glazbena škola Jastrebarsko

IZLOŽBA dječjih radova nastalih na likovnoj, lutkarskoj i kreativnoj radionici Ljetne

igraonice 2016. i radova DF-a na temu Igračka

UKLJUČENJE U HUMANITARNU AKCIJU sakupljanja hrane, odjeće i higijenskih potrepština za Specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi – Gornja Bistra (288 kn)

POSJETE i SUSRETI

 1. 10. 2016. , Ogulin

Deseti susret Gradova i općina – prijatelja djece

sudionici: Domagoj Šlat, dogradonačelnik Grada Jastrebarsko

Nikolina Ribarić, predsjednica DND Jastrebarsko

članovi Dječjeg foruma: Lara Krčmar, Marta Miletić, Laura Španić

 1. 11. 2016., Karlovac

Javna ustanova Aquatika, slatkovodni akvarij Karlovac

sudionici: članovi DF-a i voditelji

8.11. 2016., Zagreb, Etnografski muzej

Neka odrastanje bude dječja igra

sudionici: Ana Blažek, Nika Idžaković, Petra Kovačić, Ana Popović, Karla Študir

voditelji: Ivana Strmečki Vučina, Martina Tunuković

22.11. 2016., Zagreb, Starogradska vijećnica Skupštine Grada Zagreba

Savjetovanje akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“

sudionici: Nikolina Ribarić, predsjednica DND Jastrebarsko

Marko Gvozdanović, voditelj Univerzalne sportske škole „Mali vitez”

članovi Dječjeg foruma: Paula Repar, Jana Rožić

 1. 12., Zagreb

Advent u Zagrebu

Muzej realnosti – uz pomoć virtualne stvarnosti, holograma, optičkih iluzija i raznih instalacija UNICEF je u Muzeju realnosti  prikazao stvarnost najugroženije djece te posjetiteljima osigurao realno interaktivno iskustvo koje otvara nove poglede na današnji svijet, u kojemu zbog siromaštva, prirodnih katastrofa i ratnih zbivanja teško žive milijuni osoba, među kojima je veliki broj djece

radni sastanci

 • 6. , Jastrebarsko

Radni sastanak s dogradonačelnikom grada Jastrebarsko Domagojem Šlatom

 • 8. 2016., Jastrebarsko

Radni sastanak s dogradonačelnikom grada Jastrebarsko Domagojem Šlatom

 • 9. 2016., Jastrebarsko

Drugi sastanak Izvršnog i Nadzornog odbora DND

edukacija voditelja

 • 6. 2016., Zabok

Seminar za osnivače i voditelje Dječjih vijeća u gradovima i općinama Hrvatske

sudionici: Nikolina Luketić, Klementina Škrabe, Martina Tunuković

 • – 9. 7. 2016., Tuheljske Toplice

Seminar za voditelje likovno-kreativnih radionica za djecu mlađe dobi u Društvu Naša djeca na temu Igračka

sudionici: Ivana Strmečki Vučina, Martina Tunuković

BAJKAONICA

Jaskanska je bajkaonica oduševila dužnosnike Društava naša djeca okupljene na skupštini Saveza društava Naša djeca Hrvatske. U uvodnom dijelu Skupštine, autorice kratke priče, Barbara Golub, Gabrijela Kambić, Petra Kovačić i Lorena Ivančić, predstavile su svoje autorsko djelo na oduševljenje svih prisutnih. Pogledajte ih i poslušajte ……

Kratka priča, Želja mravića Mirka, nastala je u Bajkaonici pod stručnim vodstvom voditeljica Martine Tunuković i Nikolina Luketić.