DJEČJE GRADSKO VIJEĆE

Na 22. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 10. listopada 2016., donesena je Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog. Odluka je donesena s ciljem boljeg provođenja inicijative Grad Jastrebarsko – prijatelj djece te ostvarivanja prava i potreba djece direktnim odlučivanjem, u suradnji s odraslima, o pitanjima koja se odnose na njihovu dobrobit.

Naime, osnivanjem Dječjeg gradskog vijeća Grada Jastrebarskog potiče se aktivno sudjelovanje djece u donošenju odluka vezanih za javni život Grada Jastrebarskog, ostvarivanje prava i potreba djece te uspostavljanje boljeg odnosa, međusobnog uvažavanja i komunikacije između djece i Grada. Dječje gradsko vijeće kao predstavničko tijelo djece osnovnoškolskog uzrasta s područja Grada Jastrebarskog imati će 17 članova, starosti od 10 do 14 godina, a pravo kandidiranja i glasovanja imati će učenici 4. ,5. ,6. , i 7. razreda osnovne škole. Zainteresirana djeca mogu se uključiti u rad Dječjeg foruma Jastrebarsko gdje će se nizom radionica educirati i pripremati za aktivno sudjelovanje i kandidaturu u Dječje vijeće. Izabrani vijećnici dužni su nakon konstituirajuće sjednice izabrati i dječjeg gradonačelnika ili gradonačelnicu koji će zastupati i predstavljati Vijeće. Dječje gradsko vijeće osniva se na inicijativu koordinacijskog odbora Gradova prijatelja djece, koji je ujedno i zaslužan za dobivanje statusa Grada prijatelja djece, a isto će voditi članice Društva Naša djeca Jastrebarsko.

20171004_192329

U srijedu, 4. listopada, održana je 2. sjednica Dječjeg gradskog vijeća na kojoj su jednoglasno usvojeni svi dokumenti važni za rad Vijeća, a na Aktualnom satu je na vijećnička pitanja odgovarao Zvonimir Novosel, gradonačelnik grada Jastrebarsko. Veliki i Mali gradonačelnik složili su se oko bitnih pitanja vezanih za život djece u gradu te dogovorili zajedničke akcije i aktivnosti.
Sjednica je održana u Dječjem tjednu čime je dodatno dano na važnosti participaciji djece u društvu.

20171004_192344