100 LJUDI, 100 ĆUDI

Društvo naša djeca Jastrebarsko uključilo se u još jedan projekt, projekt 100 ljudi, 100 ćudi.

Projekt se provodi u partnerstvu sa školama te u suradnji s Društvima Naša djeca iz Gospića, Jastrebarskog, Omiša i Vinkovaca , a obuhvatit će sljedeće aktivnosti:

 

  • EDUKACIJA VODITELJA/MENTORA IZ OSNOVNIH ŠKOLA I DRUŠTAVA NAŠA DJECA ZA RADIONICE „STO LJUDI, STO ĆUDI“ (PEDAGOZI, PSIHOLOZI, SOCIJALNI RADNICI, UČITELJI, VOLONTERI IZ DRUŠTAVA);
  • RADIONICE ZA DJECU „STO LJUDI, STO ĆUDI“ U ŠKOLAMA (ZA UČENIKE TREĆIH I ČETVRTIH RAZREDA, TE ZA UČENIKE SEDMIH I OSMIH RAZREDA OSNOVNIH ŠKOLA);
  • POSTAVLJANJE I UREĐIVANJE SANDUČIĆA/PUNKTOVA ZA PRIJAVU NASILJA;
  • INFORMIRANJE I PROMOCIJA PROJEKTA TE SENZIBILIZACIJA JAVNOSTI O VAŽNOSTI PREVENCIJE NASILJA MEĐU DJECOM  (FACEBOOK KAMPANJA)
  • U AKTIVNOSTI ĆE SE POZIVATI I STRUČNI SURADNICI IZ ODGOJNO-OBRAZOVNIH I SOCIJALNIH USTANOVA, RODITELJI, PREDSTAVNICI GRADSKIH/OPĆINSKIH UPRAVA TE MEDIJI. ZA PRIJENOS ISKUSTAVA I ZNANJA ANGAŽIRAT ĆE SE STRUČNI SURADNICI  IZ SAVEZA DRUŠTAVA NAŠA DJECA HRVATSKE.

 

Projekt je svojevrsna kampanja protiv nasilja među djecom, s educiranim mentorima i interaktivnim radionicama za učenike na različite teme: različitost, predrasude, stereotipi, identitet, antidiskriminacija, dječja prava, nenasilno rješavanje sukoba. Ovim projektom djeca stječu spoznaje o identitetima, važnosti prihvaćanja različitosti, razbijanju stereotipa i predrasuda te putem metoda medijacije, rasprave, igre uloga, stječu i komunikacijske vještine za nenasilno rješavanje sukoba u školskom okružju.

Projekt je usklađen s mjerama iz „Programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima“ Vlade RH. Područje 3. Mjere za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, 3.1. Kratkoročne mjere, mjera broj 9: „U svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi…postaviti „sandučiće povjerenja“ u koje djeca i roditelji mogu prijaviti slučajeve nasilja, dati prijedloge za rješavanje problema i slično, uz poziv djeci i roditeljima da nasilje prijavljuju.“; 3.2. Dugoročne mjere, mjera 6.: „Organizirati provedbu edukacije o ljudskim pravima u svim vrstama odgojno-obrazovnih ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te koordinirati aktivnosti OCD na temu ljudskih prava namijenjenih djeci i mladima.“; mjera 9: „Izraditi i distribuirati pisane i druge materijale namijenjene djeci i mladima, roditeljima, odgojno-obrazovnom osoblju i drugim subjektima čija je djelatnost u izravnoj ili neizravnoj vezi s djecom i mladima, a odnosi se na sprječavanje nasilja te poticanje nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima.“

Savez i škole, partneri na projektu, tijekom trajanja projekta informirat će i promovirati projekt i aktivnosti korisnicima, stručnim suradnicima, ostaloj djeci, roditeljima i svim zainteresiranima.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin