100 LJUDI – 100 ĆUDI

Projekt zajednički provode pored prijavitelja – Saveza društava Naša djeca Hrvatske i sljedeće partnerske organizacije:

 

 • OŠ DR. JURE TURIĆA, GOSPIĆ
 • OŠ LJUBO BABIĆ, JASTREBARSKO
 • OŠ JOSIP PUPAČIĆ, OMIŠ
 • DRUŠTVO NAŠA DJECA VINKOVCI

 

Predviđeno trajanje provedbe projekta: 10 mjeseci (1. prosinca  2016. – 30. rujna 2017.)

 

O projektu

 

Ovaj projekt rezultat je prijenosa iskustava i dobre prakse s projekta IPA prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija 2007. – 2013. „Djeca i mladi ne priznaju granice/Otroci in mladi ne priznaju meja“, koji je Savez DND provodio sa slovenskim partnerima na području Slovenije i Hrvatske. Uz suglasnost partnera iz Zveze prijateljev mladine, Savez DND je potporom od strane MSPM 2014./2015. implementaciju projekta u Hrvatskoj započeo u suradnji  s 3 partnerske osnovne škole u Čakovcu, Slatini i Ogulinu. Educiran je 21 mentor za radionice s učenicima, uređeni punktova za prijavu nasilja i toleranciju u školama , prikupljeno više od 150 poruka i slogana djece protiv nasilja i diskriminacije među vršnjacima u facebook kampanji. Izvrsna je bila i medijska promidžba projekta. Više od 300 učenika 3. i 4-ih te 7. i 8-ih razreda osnovnih škola, aktivno su bili uključeni u projektne aktivnosti.

 

Ovako postavljen i proveden projekt kao svojevrsna kampanja protiv nasilja među djecom, s educiranim mentorima i interaktivnim radionicama za učenike na različite teme: različitost, predrasude, stereotipi, identitet, antidiskriminacija, dječja prava, nenasilno rješavanje sukoba, pokazao se vrlo korisnim u radu s djecom jer djeca stječu spoznaje o identitetima, važnosti prihvaćanja različitosti, razbijanju stereotipa i predrasuda te putem metoda medijacije, rasprave, igre uloga, stječu i komunikacijske vještine za nenasilno rješavanje sukoba u školskom okružju.

 

Kako je dugoročan cilj projekta prijenos dobre prakse projekata kojima se suzbija nasilje među djecom u školama na što veći broj škola i lokalnih sredina (kao važan čimbenik u stvaranju poticajnog okruženja za dijete), a i projekt je izvrsno prihvaćen od korisnika, Savez društava Naša djeca Hrvatske bi nastavak projekta u 2016./2017. ostvario u partnerstvu s tri osnovne škole, u četiri županije: OŠ Ljubo Babić, Jastrebarsko (Zagrebačka županija), OŠ Jura Turić, Gospić (Ličko-senjska), OŠ Josip Pupačić, Omiš (Splitsko-dalmatinska) i Društvom Naša djeca Vinkovci (za provedbu projekta u OŠ Nikola Tesla), Vinkovci (Vukovarsko-srijemska). Partnerstvom škola, udruga, lokalne zajednice radit će se na prevenciji nasilja i neprihvatljivog ponašanja djece.

 

 

 

Djeca (učenici 3. i 4.-ih te 7. i 8.-ih razreda osnovnih škola), korisnici u projektu, aktivno bi bila uključena u projektne aktivnosti (radionice „Sto ljudi, sto ćudi“, sandučići/punktovi u školama za prijavljivanje nasilja) te bi se još više senzibilizirale škole, roditelji i lokalne zajednice da prepoznaju, reagiraju i zaštite dijete koje je žrtva nasilja u okružju u kojemu se kreće.

Aktivnosti projekta

 

Projekt se provodi u partnerstvu s školama te u suradnji s Društvima Naša djeca iz Gospića, Jastrebarskog, Omiša i Vinkovaca , a obuhvatit će sljedeće aktivnosti:

 

 1. Edukacija voditelja/mentora iz osnovnih škola i Društava Naša djeca za radionice „Sto ljudi, sto ćudi“ (pedagozi, psiholozi, socijalni radnici, učitelji, volonteri iz Društava);
 2. Radionice za djecu „Sto ljudi, sto ćudi“ u školama (za učenike trećih i četvrtih razreda, te za učenike sedmih i osmih razreda osnovnih škola);
 3. Postavljanje i uređivanje sandučića/punktova za prijavu nasilja;
 4. Informiranje i promocija projekta te senzibilizacija javnosti o važnosti prevencije nasilja među djecom  (Facebook kampanja)
 5. U aktivnosti će se pozivati i stručni suradnici iz odgojno-obrazovnih i socijalnih ustanova, roditelji, predstavnici gradskih/općinskih uprava te mediji. Za prijenos iskustava i znanja angažirat će se stručni suradnici  iz Saveza društava Naša djeca Hrvatske.

Savez i škole, partneri na projektu, tijekom trajanja projekta informirat će i promovirati projekt i aktivnosti korisnicima, stručnim suradnicima, ostaloj djeci, roditeljima, građanima, a Savez će osim unutarnje evaluacije pojedinih aktivnosti i zadovoljstva korisnika, angažirati  i superviziju cjelokupnog projekta.

 

Ciljevi projekta/očekivani rezultati

 

Projekt je usklađen s mjerama iz „Programa aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima“ Vlade RH. Područje 3. Mjere za sprječavanje nasilja među djecom i mladima, 3.1. Kratkoročne mjere, mjera broj 9: „U svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi…postaviti „sandučiće povjerenja“ u koje djeca i roditelji mogu prijaviti slučajeve nasilja, dati prijedloge za rješavanje problema i slično, uz poziv djeci i roditeljima da nasilje prijavljuju.“; 3.2. Dugoročne mjere, mjera 6.: „Organizirati provedbu edukacije o ljudskim pravima u svim vrstama odgojno-obrazovnih ustanovama, ustanovama socijalne skrbi te koordinirati aktivnosti OCD na temu ljudskih prava namijenjenih djeci i mladima.“; mjera 9: „Izraditi i distribuirati pisane i druge materijale namijenjene djeci i mladima, roditeljima, odgojno-obrazovnom osoblju i drugim subjektima čija je djelatnost u izravnoj ili neizravnoj vezi s djecom i mladima, a odnosi se na sprječavanje nasilja te poticanje nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima.“

 

Specifični cilj 1:

Educirati i osnažiti djecu i stručne suradnike u školama i Društvima Naša djeca obuhvaćenih projektom za aktivnosti usmjerene prevenciji nasilja među djecom, nenasilnom rješavanje sukoba i davanja podrške o prihvaćanju različitosti među vršnjacima

Rezultati:

 • Educirano 20 voditelja/mentora (stručnih suradnika u nastavi, učitelja, nastavnika, volontera) za provedbu radionica „Sto ljudi, sto ćudi“ u školama i Društvima Naša djeca na temu nasilje među djecom, stereotipi, predrasude, interkulturalnost, uvažavanje različitosti, odgoj za mir i toleranciju.
 • Postavljeno 4 sandučića/punkta za prijavu nasilja među djecom u osnovnim školama partnerima na projektu i 5 punktova nenasilja i tolerancije u javnim ustanovama u gradovima gdje se projekt provodi, a djeca izložena vršnjačkom nasilju motivirana i ojačana da prijavljuju nasilje u školskom okružju.

 

Specifični cilj 2:

Smanjiti stereotipe i predrasude kod djece prema drugoj djeci te povećati njihove komunikacijske vještine za nenasilno rješavanje sukoba s vršnjacima.

 

Rezultati:

 • Najmanje 350 djece iz 3 osnovne škole iz dviju osnovnoškolskih skupina (3. i 4. razredi te 7. i 8. razredi) “ i 80-100 djece-korisnika aktivnosti Društva Naša djeca uključena u radionice „Sto ljudi, sto ćudi“ čime su povećali svoje vještine nenasilnog rješavanja sukoba, smanjenje stereotipa i predrasuda te pozitivan stav prema svojim vršnjacima te kulturu nenasilja.
 • Korisnici upoznati što su stereotipi, predrasude i kulturne razlike, povećali kompetencije u prihvaćanju različitosti, usvojili vještine za stvaranje pozitivne slike o sebi te motivirani da se uključuju u kreativne aktivnosti zajedno sa svojim vršnjacima i nenasilno rješavanje sukoba.

 

Specifičan cilj 3:

Informirati i senzibilizirati javnost o važnosti prevencije nasilja među djecom, i općenito nasilja kao društvene pojave           

 

Rezultati:

 • Osmišljene i pokrenute on-line dječje kampanje i organizirana kulturna i sportska događanja protiv nasilja i diskriminacije među djecom u školama i gradovima gdje se projekt provodi
 • Povećana osviještenost djece, nastavnika, stručnih suradnika u nastavi, ravnatelja, roditelja, građana, predstavnika lokalnih uprava i nacionalnih tijela o važnosti prevencije nasilja među djecom i lošoj strani nasilja kao društvene pojave.
 • Ojačano partnerstvo organizacija civilnog društva, škola, obitelji i šire zajednice u prevenciji nasilja među djecom, prepoznavanju i reagiranju na nasilje među djecom.
 • Osigurana vidljivost projekta i rezultata u javnosti, prenesene afirmativne i jasne poruke o važnosti prevencije nasilja među vršnjacima, prijenos znanja i iskustva korisnika projekta na druge sredine te održivost projekta.

 

Rezultati će biti mjereni sljedećim metodama: zapisnici s radnih sastanaka projektnog tima i izvoditelja aktivnosti, izvještaji o provedenim radionicama „Sto ljudi, sto ćudi“, prijavnice i programi edukacija i kampa, liste sudionika s događanja, upitnici/ankete korisnika, objave za medije, web i novinski članci, fotografije, prezentacije s radionica, završni opisni i financijski izvještaj o projektu.