Kontakt

Adresa:
Društvo naša djeca Jastrebarsko
Dr. Franje Tuđmana 9
10450 Jastrebarsko

email: dndjastrebarsko@gmail.com

email za prijavu u programe/projekte: prijava.dndjastrebarsko@gmail.com
mob: 098 375 910

web: www.dndjastrebarsko.hr

Predsjednica: Nikolina Ribarić
Potpredsjednik: Saša Rodić
Tajnica: Renata Jandrečić
Blagajnica: Marina Borković

Izvršni odbor

Nikolina Ribarić, predsjednica
Saša Rodić, podpredsjednik
Renata Jandrečić, tajnica
Marina Borković, blagajnica
Ana Lojen
Marko Gvozdanović
Domagoj Šlat
Nikolina Luketić
Ines Jerčinović

Nadzorni odbor

Željka Kovačić
Ivana Strmečki-Vučina
Martina Tunuković